KREATYWNI
NIEZAWODNI
GODNI ZAUFANIA
604 555 333

POŻEGNANIE Z CYKLEM # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM

Serdecznie zapraszamy do lektury ósmego i zarazem ostatniego  artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.  W poprzednich siedmiu odcinkach serii omówiliśmy dla Państwa założenia nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku, a mianowicie:  zmiany w definicji obszaru oddziaływania obiektu budowlanego i…

Czytaj dalej

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – KIEDY STOSUJEMY NOWE, A KIEDY STARE PRZEPISY?

#JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM # 7  Serdecznie zapraszamy do lektury siódmego już  artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.  Przypominamy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. Jeżeli umknął Wam poprzedni „odcinek” z serii…

Czytaj dalej

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH PO NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO

#JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM # 6  Serdecznie zapraszamy do lektury szóstego już  artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.  Przypominamy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. Jeżeli umknął Wam poprzedni „odcinek” z serii…

Czytaj dalej

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ – PO NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO

#JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM # 5  Serdecznie zapraszamy do lektury piątego już  artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.  Przypominamy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. Jeżeli umknął Wam poprzedni „odcinek” z serii…

Czytaj dalej

UZYSKIWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ TZW. ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJKETU

Serdecznie zapraszamy do lektury trzeciego już artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.  Osoby, które dopiero przyłączyły się do grona Czytelników informujemy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. Jeżeli umknął Wam poprzedni „odcinek”…

Czytaj dalej

REWOLUCJA W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Serdecznie zapraszamy do lektury drugiego artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.  Osoby, które dopiero przyłączyły się do grona Czytelników informujemy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*.  Jeżeli umknął Wam poprzedni „odcinek” z…

Czytaj dalej

CZY SĄSIAD ZNAJDZIE SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU?

W dniu 19 września 2020 roku weszły w życie przepisy nowelizujące dotychczasowe prawo budowane*.  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl krótkich artykułów, które w sposób zwięzły i uporządkowany przedstawią wiadomości niezbędne do zrozumienia istoty nowego procesu inwestycyjno-budowlanego.  Wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza z # BRANŻY BUDOWLANEJ, zapraszamy do zapoznawania się z cotygodniowymi wpisami, a…

Czytaj dalej

ZMIANY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jeszcze nie umilkły echa dużej, listopadowej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, regulującego m.in. sądowe dochodzenie roszczeń cywilnych oraz gospodarczych, a już 1 lipca b.r. weszła w życie kolejna istotna nowelizacja procedury cywilnej. Mianowicie, nowelizacja wprowadziła nową procedurę w sprawach własności intelektualnej.  Od lipca b.r. do właściwości wyspecjalizowanych wydziałów sądów okręgowych…

Czytaj dalej

ŚWIEŻO UPIECZONYM PRZEDSIĘBIORCOM WOLNO WIĘCEJ

Świeżo „upieczonym” przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG przypominamy, że przez pierwsze 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (albo od podjęcia działalności po 36 miesięcznej „przerwie” wywołanej zawieszeniem lub zamknięciem działalności) przysługuje PRAWO DO POPEŁNIENIA BŁĘDU.  Przedsiębiorcy, który naruszył prawo w związku z wykonywaną działalnością, przysługuje co do zasady tzw. „druga…

Czytaj dalej

NOWE NARZĘDZIA W WALCE Z ZATORAMI PŁATNICZYMI, CZYLI JAK ZDYSCYPLINOWAĆ NIERZETELNYCH DŁUŻNIKÓW

Mało kto wie, że począwszy od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy1, dające przedsiębiorcom narzędzia do walki z zatorami płatniczymi. Jak wskazało Ministerstwo Rozwoju: „Według szacunków od 80 do 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie”2, co stanowi dane sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Można…

Czytaj dalej

CZY KONSUMENT MUSI BYĆ CHRONIONY PRZED NIM SAMYM? PRZEWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KONSUMENTA W ZAMIAN ZA DŁUGI – NOWY ART. 387(1) K.C.

Od 30 maja 2020 roku obowiązuje niedawno uchwalony, nowy art. 387 ¹  kodeksu cywilnego, o treści następującej:  „Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokajaniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikającej z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą…

Czytaj dalej

JAK Z PRZEDSIĘBIORCY ZROBIONO KONSUMENTA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA O OCHRONIE KONSUMENCKIEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

Dobra wiadomość dla przeszło 3 mln przedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, prowadzących tzw. jednoosobowe działalności gospodarcze (w tym dla wspólników spółek cywilnych). Ustawodawca zdecydował się objąć w/w przedsiębiorców ochroną konsumencką poprzez zastosowanie do umów, zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku: (i) przepisów o klauzulach niedozwolonych (tzw. klauzulach abuzywnych), (ii) przepisów…

Czytaj dalej

NADZWYCZAJNA ZMIANA STOSUNKÓW, CZYLI: „SZANUJ KONTRAHENTA SWEGO, BO MOŻESZ MIEĆ GORSZEGO ALBO TEŻ… NIE MIEĆ ŻADNEGO”

Wielu przedsiębiorców – w związku z pandemią – niemal z dnia na dzień utraciło płynność finansową. Pomimo proponowanych rozwiązań w postaci tzw. „Tarcz Antykryzysowych”, nadal zmuszeni są wybierać, które kontrakty realizować, a które rozwiązać lub – w braku takiej możliwości – z których kontraktów przestać się wywiązywać.  Istnieje…

Czytaj dalej

Zakaz przemieszczania się w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku – omówienie praktyczne

Ile osób może podróżować samochodem osobowym? Czy można przewozić grzecznościowo inne osoby? Jak „rozsadzać” ewentualnych pasażerów w samochodzie?  W rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 roku co do samochodów osobowych, zarejestrowanych na 4 / 5, a max. 9 osób (łącznie z kierowcą) nie ustanowiono żadnych obostrzeń, oprócz…

Czytaj dalej

Nowe regulacje dotyczące stanu epidemii na obszarze RP

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono dwa rozporządzenia zmieniające dotychczasowe regulacje odnoszące się do stanu epidemii na obszarze RP:  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 565) – dalej jako: „rozporządzenie…

Czytaj dalej

RODO w dobie COVID-19

W dniu 25 maja 2020 roku przypadać będzie druga rocznica obowiązywania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych* (dalej: „RODO” lub „rozporządzenie”).  Już teraz jednak RODO musi zdać poważny egzamin związany z epidemią COVID-19: co wolno, a czego nie, czy przepisy RODO…

Czytaj dalej

CZY JESTEŚ UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA OBNIŻKI CZYNSZU NAJMU?

Na fali ostatnich wydarzeń wiele lokali usługowych przymusowo ma przestój. Przedsiębiorcy prowadzący restauracje, kawiarnie, kina etc., na podstawie rozporządzenia właściwego ministra musieli zaprzestać bądź znacząco ograniczyć funkcjonowanie swojego biznesu. Wiąże się to dla nich ze stratami, których nie da się w tej chwili oszacować. Wszystko zależy od tego…

Czytaj dalej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – część II

I. Wprowadzenie  W poprzednim artykule zostały omówione podstawowe pojęcia związane z nową instytucją zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018 poz. 1629), dalej jako: „UZS”. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo jak przedstawia się proces…

Czytaj dalej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – omówienie cz. I

I. Wprowadzenie  W dniu 25 listopada ubiegłego roku weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018 poz. 1629), dalej jako: „UZS”. Wprowadziła ona aż 64 (!) zmiany w obowiązujących dotychczas aktach prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, oraz prawa podatkowego,…

Czytaj dalej

Informatyzacja postępowania, czyli przełomowe zmiany w KRS

Pozostając w dalszym ciągu w tematyce styczniowej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1, nadszedł czas na omówienie zasadniczej zmiany, jaką dla podmiotów gospodarczych będzie oczekiwana od dłuższego czasu informatyzacja postępowania rejestrowego.  Nie jest zapewne dla Państwa żadną nowością, że od dnia 15 marca 2018 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, dalej…

Czytaj dalej

„STARE PO NOWEMU” – CZYLI CO Z UŻYTKOWANIEM WIECZYSTYM OD 1 STYCZNIA 2019?

W dniu 5 października tego roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: „UPP”).  UPP stanowi, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych: (i) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub (ii) budynkami mieszkalnymi…

Czytaj dalej

„Znowelizowana – przemodelowana” instytucja kuratora dla osoby prawnej

W ostatnim artykule podjęłam temat „małych – dużych” zmian, dokonanych nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1, dalej jako: „uKRS”. Jednakże, to nie koniec rewolucji (ewolucji), dokonanych styczniową nowelą uKRS oraz niektórych innych ustaw2 – w dniu 15 marca bieżącego roku ustawodawca zrewidował całkowicie instytucję kuratora dla osoby prawnej.  Kompetencje kuratora dla osoby prawnej uległy…

Czytaj dalej

„Małe – duże” zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawodawca, kierując się bezpieczeństwem oraz pewnością obrotu, uchwalił w bieżącym roku szereg zmian, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Tytułem przykładu, znowelizowano kodeks cywilny1 oraz kodeks postępowania cywilnego2 – w zakresie nadania nowych kompetencji kuratorowi osoby prawnej, natomiast w dniu 1 marca 2020 roku dokona się rewolucja (ewolucja) informatyczna w Krajowym…

Czytaj dalej

NOWA OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

Od 4 września tego roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018.419). Całkowicie znowelizowany został art. 11 tejże ustawy, wprowadzając po pierwsze nową definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa”, a także redefiniując pojęcie „czynu nieuczciwej konkurencji”. Powyższe, wynikało z konieczności implementacji do porządku prawnego RP dyrektywy Parlamentu Europejskiego…

Czytaj dalej

UWAGA!!! SKROJONO TERMINY PRZEDAWNIENIA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM

W ostatni piątek, w Dzienniku Ustaw z dnia 08 czerwca 2018 roku pod poz. 1104, opublikowana została ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.  Zasadnicze zmiany wprowadzane w/w ustawą sprowadzają się do jednego: skróceniu - co do zasady - ulegają terminy…

Czytaj dalej
Scroll to Top