KREATYWNI
NIEZAWODNI
GODNI ZAUFANIA
604 555 333

Katarzyna Niekrasz-Gierejko  


Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2001 roku.  

Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm takich jak m.in.:  DTC SA, Empik SA, TK Development SA czy też Budimex SA 

Od 2010 roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego „KNG” na warszawskim Żoliborzu. 

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego oraz spadkowego z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. 

Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, m.in. z zakresu: 

  1. prawa budowlanego („Umowa o roboty budowlane w ujęciu praktycznym”),  
  1. nowej ustawy deweloperskiej („Nowa Ustawa Deweloperska – Kluczowe zmiany od 1 lipca 2022”, „Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich i spółdzielczych”) 
  1. umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych („Weksel, poręczenie, zastawy, gwarancje bankowe”); 
  1. z zakresu prawa nieruchomości: (i) „Sprzedaż nieruchomości zadłużonych”, (ii) „Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie”, (iii) „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”, (iv) „Ustanawianie służebności przesyłu”, (v) „Skarga pauliańska – remedium wierzycieli w dobie recesji i spowolnienia gospodarczego” i wielu innych. 

Autor kilkudziesięciu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, w tym m.in. artykułów nt. nowej ustawy deweloperskiej, na temat sprzedaży nieruchomości zadłużonych, skargi pauliańskiej, umownych zabezpieczeń wierzytelności, umów najmu, wywłaszczeń nieruchomości, prawa budowlanego – publikowanych m.in. w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. 

Scroll to Top