ŚWIEŻO UPIECZONYM PRZEDSIĘBIORCOM WOLNO WIĘCEJ

Świeżo „upieczonym” przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG przypominamy, że przez pierwsze 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (albo od podjęcia działalności po 36 miesięcznej „przerwie” wywołanej zawieszeniem lub zamknięciem działalności) przysługuje PRAWO DO POPEŁNIENIA BŁĘDU. 

Przedsiębiorcy, który naruszył prawo w związku z wykonywaną działalnością, przysługuje co do zasady tzw. „druga szansa” – przed nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożeniem lub wymierzeniem kary pieniężnej przedsiębiorca powinien zostać wezwany przez organ do usunięcia naruszeń oraz ich skutków (jeżeli wystąpiły) w oznaczonym terminie. Dotychczas organy nie wzywały do usunięcia naruszeń oraz ich skutków, tylko od razu nakładały w/w grzywny i kary. 

Ponadto, przedsiębiorca może jeszcze przed otrzymaniem oficjalnego wezwania dobrowolnie usunąć naruszenia prawa oraz ich skutki, co przypomina znaną z prawa podatkowego instytucję czynnego żalu. 

W przypadku naprawienia błędu, organ powinien odstąpić od nałożenia lub wymierzenia kary pieniężnej i poprzestać jedynie na pouczeniu przedsiębiorcy. W odniesieniu do wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych – przedsiębiorca co do zasady nie będzie podlegał karze. 

Warunkiem skorzystania z instytucji prawa do popełnienia błędu jest „zamknięcie” się działań naruszających prawo oraz ich skutków w w/w 12 miesięcznym okresie. Oznacza to, że nowy przepis nie obejmuje tzw. naruszeń ciągłych. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie usuwa naruszenia lub ich skutki powinien powiadomić o tym fakcie organ. 

Podstawa prawna: 

art. 21a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku 

Scroll to Top