Bez kategorii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku – omówienie praktyczne

W dniu 24 marca 2020 roku, tj. w dniu ogłoszenia, weszło w życie kolejne już rozporządzenie Ministra Zdrowia, tym razem zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 522).  Owe rozporządzenie wprowadziło generalny zakaz przemieszczania się osób na terytorium RP w okresie od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku oraz […]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku – omówienie praktyczne Read More »

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – część II

I. Wprowadzenie  W poprzednim artykule zostały omówione podstawowe pojęcia związane z nową instytucją zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018 poz. 1629), dalej jako: „UZS„. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo jak przedstawia się proces powoływania zarządcy sukcesyjnego.  Zarząd sukcesyjny może zostać

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – część II Read More »

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – omówienie cz. I

I. Wprowadzenie  W dniu 25 listopada ubiegłego roku weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018 poz. 1629), dalej jako: „UZS„. Wprowadziła ona aż 64 (!) zmiany w obowiązujących dotychczas aktach prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, oraz prawa podatkowego, co niewątpliwie świadczy o jej doniosłości.  W

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – omówienie cz. I Read More »

Informatyzacja postępowania, czyli przełomowe zmiany w KRS

Pozostając w dalszym ciągu w tematyce styczniowej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1, nadszedł czas na omówienie zasadniczej zmiany, jaką dla podmiotów gospodarczych będzie oczekiwana od dłuższego czasu informatyzacja postępowania rejestrowego.  Nie jest zapewne dla Państwa żadną nowością, że od dnia 15 marca 2018 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, dalej jako: „CI KRS”, można pobrać także pełne informacje o

Informatyzacja postępowania, czyli przełomowe zmiany w KRS Read More »

„STARE PO NOWEMU” – CZYLI CO Z UŻYTKOWANIEM WIECZYSTYM OD 1 STYCZNIA 2019?

W dniu 5 października tego roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: „UPP”).  UPP stanowi, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych: (i) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub (ii) budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby

„STARE PO NOWEMU” – CZYLI CO Z UŻYTKOWANIEM WIECZYSTYM OD 1 STYCZNIA 2019? Read More »

„Znowelizowana – przemodelowana” instytucja kuratora dla osoby prawnej

W ostatnim artykule podjęłam temat „małych – dużych” zmian, dokonanych nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1, dalej jako: „uKRS”. Jednakże, to nie koniec rewolucji (ewolucji), dokonanych styczniową nowelą uKRS oraz niektórych innych ustaw2 – w dniu 15 marca bieżącego roku ustawodawca zrewidował całkowicie instytucję kuratora dla osoby prawnej.  Kompetencje kuratora dla osoby prawnej uległy poszerzeniu – w przypadku braku organu, albo braku

„Znowelizowana – przemodelowana” instytucja kuratora dla osoby prawnej Read More »

„Małe – duże” zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawodawca, kierując się bezpieczeństwem oraz pewnością obrotu, uchwalił w bieżącym roku szereg zmian, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Tytułem przykładu, znowelizowano kodeks cywilny1 oraz kodeks postępowania cywilnego2 – w zakresie nadania nowych kompetencji kuratorowi osoby prawnej, natomiast w dniu 1 marca 2020 roku dokona się rewolucja (ewolucja) informatyczna w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Na przestrzeni najbliższych tygodni, w

„Małe – duże” zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym Read More »

NOWA OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

Od 4 września tego roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018.419). Całkowicie znowelizowany został art. 11 tejże ustawy, wprowadzając po pierwsze nową definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa”, a także redefiniując pojęcie „czynu nieuczciwej konkurencji”. Powyższe, wynikało z konieczności implementacji do porządku prawnego RP dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8

NOWA OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA Read More »

UWAGA!!! SKROJONO TERMINY PRZEDAWNIENIA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM

W ostatni piątek, w Dzienniku Ustaw z dnia 08 czerwca 2018 roku pod poz. 1104, opublikowana została ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.  Zasadnicze zmiany wprowadzane w/w ustawą sprowadzają się do jednego: skróceniu - co do zasady - ulegają terminy przedawnienia roszczeń w polskim prawie cywilnym.  Zgodnie

UWAGA!!! SKROJONO TERMINY PRZEDAWNIENIA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Read More »

Co w naszej rzeczywistości zmieni RODO, unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych?

Już tylko „krok” dzieli nas od daty wejścia w życie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych* („RODO”), a tymczasem okazuje się, że nie tylko nie wszyscy są do niego należycie przygotowani, lecz co więcej nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że dane osobowe przetwarzają!  Stąd też, tytułem wstępu

Co w naszej rzeczywistości zmieni RODO, unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych? Read More »

Scroll to Top