Bez kategorii

ŚWIEŻO UPIECZONYM PRZEDSIĘBIORCOM WOLNO WIĘCEJ

Świeżo „upieczonym” przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG przypominamy, że przez pierwsze 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (albo od podjęcia działalności po 36 miesięcznej „przerwie” wywołanej zawieszeniem lub zamknięciem działalności) przysługuje PRAWO DO POPEŁNIENIA BŁĘDU.  Przedsiębiorcy, który naruszył prawo w związku z wykonywaną działalnością, przysługuje co do zasady tzw. „druga szansa” – przed nałożeniem grzywny w drodze […]

ŚWIEŻO UPIECZONYM PRZEDSIĘBIORCOM WOLNO WIĘCEJ Read More »

NOWE NARZĘDZIA W WALCE Z ZATORAMI PŁATNICZYMI, CZYLI JAK ZDYSCYPLINOWAĆ NIERZETELNYCH DŁUŻNIKÓW

Mało kto wie, że począwszy od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy1, dające przedsiębiorcom narzędzia do walki z zatorami płatniczymi. Jak wskazało Ministerstwo Rozwoju: „Według szacunków od 80 do 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie”2, co stanowi dane sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że sytuacja przedsiębiorców uległa

NOWE NARZĘDZIA W WALCE Z ZATORAMI PŁATNICZYMI, CZYLI JAK ZDYSCYPLINOWAĆ NIERZETELNYCH DŁUŻNIKÓW Read More »

PRZEDSIĘBIORCO! CZY WIESZ Z JAKICH UŁATWIEŃ MOŻESZ SKORZYSTAĆ DOCHODZĄC ZAPŁATY W SĄDZIE?

Ogólnoświatowa pandemia jest tematem po dziś dzień królującym w prasie oraz w serwisach informacyjnych. Nic więc dziwnego, że odczuwamy pewien przesyt informacyjny i nie chcemy o niej dłużej słuchać – i słusznie! Faktem jest jednak, że wiele istotnych zdarzeń zeszło przez pandemię na dalszy plan i po prostu nam umknęło – tak też stało się

PRZEDSIĘBIORCO! CZY WIESZ Z JAKICH UŁATWIEŃ MOŻESZ SKORZYSTAĆ DOCHODZĄC ZAPŁATY W SĄDZIE? Read More »

CZY KONSUMENT MUSI BYĆ CHRONIONY PRZED NIM SAMYM? PRZEWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KONSUMENTA W ZAMIAN ZA DŁUGI – NOWY ART. 387(1) K.C.

Od 30 maja 2020 roku obowiązuje niedawno uchwalony, nowy art. 387 ¹  kodeksu cywilnego, o treści następującej:  „Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokajaniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikającej z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku, gdy: 

CZY KONSUMENT MUSI BYĆ CHRONIONY PRZED NIM SAMYM? PRZEWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KONSUMENTA W ZAMIAN ZA DŁUGI – NOWY ART. 387(1) K.C. Read More »

JAK Z PRZEDSIĘBIORCY ZROBIONO KONSUMENTA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA O OCHRONIE KONSUMENCKIEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

Dobra wiadomość dla przeszło 3 mln przedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, prowadzących tzw. jednoosobowe działalności gospodarcze (w tym dla wspólników spółek cywilnych). Ustawodawca zdecydował się objąć w/w przedsiębiorców ochroną konsumencką poprzez zastosowanie do umów, zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku: (i) przepisów o klauzulach niedozwolonych (tzw. klauzulach abuzywnych), (ii) przepisów o odstąpieniu od umowy, zawartej na odległość

JAK Z PRZEDSIĘBIORCY ZROBIONO KONSUMENTA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA O OCHRONIE KONSUMENCKIEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Read More »

NADZWYCZAJNA ZMIANA STOSUNKÓW, CZYLI: „SZANUJ KONTRAHENTA SWEGO, BO MOŻESZ MIEĆ GORSZEGO ALBO TEŻ… NIE MIEĆ ŻADNEGO”

Wielu przedsiębiorców – w związku z pandemią – niemal z dnia na dzień utraciło płynność finansową. Pomimo proponowanych rozwiązań w postaci tzw. „Tarcz Antykryzysowych”, nadal zmuszeni są wybierać, które kontrakty realizować, a które rozwiązać lub – w braku takiej możliwości – z których kontraktów przestać się wywiązywać.  Istnieje jednak rozwiązanie pośrednie jakim jest renegocjacja warunków umów,

NADZWYCZAJNA ZMIANA STOSUNKÓW, CZYLI: „SZANUJ KONTRAHENTA SWEGO, BO MOŻESZ MIEĆ GORSZEGO ALBO TEŻ… NIE MIEĆ ŻADNEGO” Read More »

Zakaz przemieszczania się w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku – omówienie praktyczne

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 roku co do samochodów osobowych, zarejestrowanych na 4 / 5, a max. 9 osób (łącznie z kierowcą) nie ustanowiono żadnych obostrzeń, oprócz ogólnego zakazu przemieszczania się z czterema wyjątkami, o których pisaliśmy tutaj:  Link  Jeżeli zatem podczas kontroli pojazdu okaże się, że osoby w nim przebywające nie przemieszczają

Zakaz przemieszczania się w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku – omówienie praktyczne Read More »

Nowe regulacje dotyczące stanu epidemii na obszarze RP

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono dwa rozporządzenia zmieniające dotychczasowe regulacje odnoszące się do stanu epidemii na obszarze RP:  Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31 marca 2020 roku. Rozporządzenie Ministra Zdrowia uchyliło rozdziały 2-6 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia a obszarze RP

Nowe regulacje dotyczące stanu epidemii na obszarze RP Read More »

RODO w dobie COVID-19

W dniu 25 maja 2020 roku przypadać będzie druga rocznica obowiązywania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych* (dalej: „RODO” lub „rozporządzenie”).  Już teraz jednak RODO musi zdać poważny egzamin związany z epidemią COVID-19: co wolno, a czego nie, czy przepisy RODO na czas trwania epidemii podlegają czasowemu zawieszeniu? 

RODO w dobie COVID-19 Read More »

CZY JESTEŚ UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA OBNIŻKI CZYNSZU NAJMU?

Na fali ostatnich wydarzeń wiele lokali usługowych przymusowo ma przestój. Przedsiębiorcy prowadzący restauracje, kawiarnie, kina etc., na podstawie rozporządzenia właściwego ministra musieli zaprzestać bądź znacząco ograniczyć funkcjonowanie swojego biznesu. Wiąże się to dla nich ze stratami, których nie da się w tej chwili oszacować. Wszystko zależy od tego jak długo potrwa i jak będzie się

CZY JESTEŚ UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA OBNIŻKI CZYNSZU NAJMU? Read More »

Scroll to Top