KREATYWNI
NIEZAWODNI
GODNI ZAUFANIA
604 555 333

DZIEDZICZENIE TRANSGRANICZNE 

Szanowni Państwo, jesteśmy w stanie pomóc Państwu uporządkować sprawy związane z dziedziczeniem zważywszy, że od lat zajmujemy się prawem spadkowym, w tym dziedziczeniem z elementem transgranicznym, a w szczególności: 

  • w oparciu o tzw. Unijne rozporządzenie spadkowe 650/2012, doradzamy w zakresie jurysdykcji i prawa właściwego dla „dziedziczenia” (czyli sąd którego państwa oraz prawo czyjego państwa będzie właściwe, w przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą); 
  • prowadzimy postępowania spadkowe (w tym z elementem transgranicznym) dotyczące dziedziczenia m.in. nieruchomości po obywatelach polskich zmarłych za granicą, 
  • doradzamy w przedmiocie nabycia lub odrzucenia spadku oraz prawa właściwego dla złożenia tychże oświadczeń, a także państwa, w którym powinny być złożone; 
  • doradzamy w przedmiocie zbycia spadku, unieważnienia testamentu, wydziedziczenia; 
  • doradzamy przy umowach związanych ze zrzeczeniem się dziedziczenia; 
  • składamy pozwy o zachowek; 
  • prowadzimy postępowania nieprocesowe o dział spadku, nawet jeśli poszczególne składniki majątku znajdują się za granicą. 
Scroll to Top