KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


USŁUGI

Wynagrodzenie za świadczone usługi, opisane poniżej, uzależnione jest od stopnia trudności sprawy, miejsca świadczenia usług oraz niezbędnego nakładu pracy obsługującego Państwa radcy prawnego lub adwokata. Tym samym nie jest możliwe podanie szczeg贸łowego cennika świadczonych usług. Dla ułatwienia jednak informujemy, że stawki minimalne (wyjściowe) za prowadzenie poszczeg贸lnych rodzaj贸w spraw, zawarte zostały w stosownych rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości.

Jednocześnie zapewniamy, że przy każdej prowadzonej sprawie dbamy o przejrzystość rozliczeń z Klientem. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych Klienta, oferujemy r贸żne modele聽 rozliczeń w postaci ryczałtu, stawek godzinowych, jak r贸wnież wynagrodzenia składające się z opłaty podstawowej oraz wynagrodzenia za sukces - "success fee". W celu uzyskania dalszych szczeg贸łowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

NIERUCHOMOŚCI ORAZ PROCES BUDOWLANY PRAWO HANDLOWE ORAZ GOSPODARCZE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH