KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


WYDARZENIA

Stale dzielimy się z Państwem posiadaną wiedzą. Poniżej przedstawiamy opisy i linki do szkoleń, konferencji, kongres贸w oraz webinar贸w, kt贸re prowadziliśmy, a także poprowadzimy w najbliższej przyszłości.

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

 

 

Jako, że webinar nt.: "Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużnik贸w w dobie COVID-19", kt贸ry poprowadziła mec. Niekrasz-Gierejko w ramach Wydawnictwa C.H. Beck w dniu 10 czerwca 2020 roku, cieszył się ogromnym zainteresowaniem, Wydawnictwo zapowiedziało już reedycję tego wydarzenia z udziałem mec. Niekrasz-Gierejko na żywo w dniu 22 lipca 2020 roku, w godzinach 12:00 鈥 13:30.

Lipcowy webinar zostanie wzbogacony o om贸wienie wyroku Trybunału Sprawiedliwość (UE) o charakterze prejudykatu w zakresie jurysdykcji w odniesieniu do skargi pauliańskiej, a także o聽 inne interesujące uczestnik贸w zagadnienia, kt贸re były przedmiotem odpowiedzi na pytania uczestnik贸w zadawane w trakcie szkolenia.

Tym samym, na lipcowym szkoleniu online dowiesz się:

 • Jak skutecznie bronić się przed 鈥瀠krywaniem鈥 majątku przez dłużnik贸w w dobie COVID-19?
 • Czym jest skarga pauliańska i komu przysługuje? Czy Skarb Państwa lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych może występować z roszczeniem o uznanie czynności za bezskuteczną?
 • Kt贸re czynności prawne- zgodnie z orzecznictwem 鈥 mogą być objęte skargą, a kt贸re nie?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik przeniesie składnik majątku na osobę trzecią mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego (UE) 鈥 jurysdykcja kt贸rego sądu?
 • Jakie są przesłanki do występowania ze skargą pauliańską? Czy musimy dysponować tytułem egzekucyjnym i postanowieniem o umorzeniu egzekucji?
 • Co należy rozumieć przez 鈥瀙okrzywdzenie鈥 wierzyciela? Czy możemy dochodzić ochrony w drodze skargi pauliańskiej w sytuacji, gdy za przeniesiony składnik majątku dłużnik otrzyma zapłatę odpowiadającą cenom rynkowym?
 • Czy sytuacja członk贸w rodziny dłużnika r贸żni się od sytuacji os贸b trzecich, na kt贸re dłużnik przeni贸sł własność składnik贸w majątku? Co zrobić w sytuacji, gdy i te osoby 鈥瀠ciekną鈥 z majątkiem, kt贸ry otrzymały od dłużnika?
 • Jak spełnić wymogi formalne pozwu? Czy należy podejmować takie działania?
 • Kogo pozwać i jak prawidłowo sformułować żądanie pozwu?
 • Jak zabezpieczyć pow贸dztwo i czy warto? O czym należy pamiętać w postępowaniu zabezpieczającym roszczenie o uznanie czynności za bezskuteczną?

Poniżej link do wydarzenia:

Link

 

Uprzejmie informujemy, że webinar nt.: "Sprzedaż nieruchomości zadłużonych. Jak skutecznie przenieść nieruchomość zadłużoną, ekspektatywę prawa do lokalu lub prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej", kt贸ry poprowadziła mec. Niekrasz-Gierejko w dniu 8 lipca 2020 roku w Wydawnictwie C.H. Beck, r贸wnież doczekał się reedycji już w dniu 25 sierpnia 2020 roku, w godzinach 12:00 鈥 13:30. Szkolenie także poprowadzi p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko.

Na szkoleniu poruszone zostaną zagadnienia, kt贸re żywo interesowały Uczestnik贸w szkolenia lipcowego (jednocześnie dziękujemy dotychczasowym uczestnikom za tak duże zainteresowanie i zadawanie pytań!).

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jak przygotować sprzedaż nieruchomości zadłużonych, jakie formalności załatwić, czego dopilnować?
 • Na co warto zwr贸cić uwagę w umowach sprzedaży?
 • Jak formułować postanowienia umowne, by były bezpieczne z punktu widzenia sprzedającego i kupującego?
 • Czym się r贸żni sprzedaż nieruchomości lokalowej od sprzedaży ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Co to jest ekspektatywa prawa do lokalu?
 • Jak forma jest wymagana przy sprzedaży ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Jak podejść do przeniesienia praw i obowiązk贸w z um贸w deweloperskich, zwłaszcza finansowanych z kredyt贸w, kt贸re przestały być spłacane w związku z COVID -19?
 • Na co zwr贸cić uwagę przy dokonywaniu cesji z um贸w deweloperskich?
 • Czy wystarczy, by umowa cesji z umowy deweloperskiej była dwustronna, czy też powinna być tr贸jstronna z udziałem dewelopera? Kiedy?
 • Jaka powinna być forma przeniesienia praw i obowiązk贸w z umowy deweloperskiej?
 • Czy prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej lub z umowy deweloperskiej podlegają dziedziczeniu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jeden ze wsp贸łwłaścicieli lub wsp贸łspadkobierc贸w nie wyraża zgody na sprzedaż?
 • Jak opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia?
 • Czy analogiczne podatki należy płacić w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia?
 • Co to jest przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta i w jakiej sytuacji ustawodawca wprowadza sankcję nieważności takich um贸w?

Poniżej link do wydarzenia:

Link

 


WYDARZENIA, KTÓRE JUŻ ZA NAMI:

 

W dniu 8 lipca 2020 roku p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, pt.: "Sprzedaż nieruchomości zadłużonych. Jak skutecznie przenieść nieruchomość zadłużoną, ekspektatywę prawa do lokalu lub prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej".

Ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 miały znaczące przełożenie na czasowy przest贸j gospodarki. Skutki owego przestoju jeszcze długo będą się ujawniać, jednak już dziś można zaryzykować twierdzenie, że ceny na rynku nieruchomości spadną. Jak bardzo 鈥 to zapewne pokaże perspektywa najbliższych kilku miesięcy. Osoby, kt贸re licząc na 鈥瀊oom鈥 przeinwestowały, zaciągając nadmierne zobowiązania kredytowe, rozglądać się będą za możliwością sprzedaży nieruchomości zadłużonych albo możliwością przeniesienia praw i obowiązk贸w z um贸w deweloperskich.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2020 roku p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, pt.: "Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużnik贸w w dobie COVID-19".

Z pojęciem tzw. 鈥瀞kargi pauliańskiej鈥 z pewnością zetknęło się już wielu wierzycieli. Część z nich uważa, że 鈥瀋zynności prawne鈥, kt贸re mogą być objęte skargą to wyłącznie umowy sprzedaży lub darowizny. Tymczasem, bogate orzecznictwo sądowe pokazuje, że pomysłowość dłużnik贸w w ukrywaniu majątku nie zna granic, co oznacza, że skargą można objąć znacznie więcej czynności prawnych niż tylko umowy. Praktyka sal sądowych pokazuje zaś, że wiele os贸b ma także problem ze skutecznym ułożeniem żądania pozwu, a tylko od prawidłowości żądania, zależy treść wyroku, a w konsekwencji p贸źniejsza możliwość egzekucji.

 

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 18 czerwca 2020 roku p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła panel pt.: "Najem kr贸tkoterminowy w dobie pandemii COVID - 19" w ramach dwudniowej Konferencji online: "Apart i condohotele - problematyka prawna i operacyjna, modele zarządzania. Nadz贸r UOKiK i KNF nad realizacją inwestycji", kt贸ra odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2020 roku.

W trakcie p贸łtoragodzinnego panelu, Pani Mecenas odpowiedziała na pytania nurtujące branżę rynku najmu kr贸tkoterminowego oraz om贸wiła następujące zagadnienia praktyczne:

 • Jak pandemia COVID -19 wpłynęła na rynek najmu kr贸tkoterminowego?
 • Czy COVID-19 ostatecznie zniszczy rynek najmu kr贸tkoterminowego?
 • Czy najem średnioterminowy jest dobrym rozwiązaniem?
 • Usługi hotelarskie a najem kr贸tkoterminowy - podobieństwa i r贸żnice;
 • Konsekwencje uznania najmu kr贸tkoterminowego za usługę hotelarską;
 • Najem kr贸tkoterminowy w budynkach wielorodzinnych - co na to wsp贸lnoty mieszkaniowe?
 • Dotychczasowe orzecznictwo i nowe plany legislacyjne w przedmiocie najmu kr贸tkoterminowego.

Więcej szczeg贸ł贸w organizacyjnych oraz opisy pozostałych paneli eksperckich znajdują się na stronie organizatora wydarzenia, MMC Polska, do kt贸rej link zamieszczamy poniżej:

Link do wydarzenia

 

To przedsiębiorcy napędzają gospodarkę i to oni najbardziej ucierpieli wskutek epidemii Covid-19. Dlatego, aby im pom贸c stanąć na nogi i ułatwić orientację w nowej rzeczywistości prawnej, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Niekrasz-Gierejko we wsp贸łpracy z Centrum Kultury w Łomiankach, w dniu 14 maja 2020 roku zorganizowała bezpłatne webinarium online:

Najważniejsze zagadnienia Tarcz Antykryzysowych dla zobowiązań umownych, czyli odpowiedzialność kontraktowa w pigułce

Webinarium poprowadziła Pani Mecenas Katarzyna Niekrasz - Gierejko.

Zapraszamy przedsiębiorc贸w z Gminy Łomianki (i聽nie tylko) do zapoznania się z całością nagrania, kt贸re jest dostępne na stronie Centrum Kultury w Łomiankach na facebook'u - pod następującym linkiem:

Link do nagrania

 

Must Read Media

 • Prelekcja pt.: "Przekształcenie użytkowania wieczystego 鈥 problemy praktyczne i najnowsze orzecznictwo", wygłoszona online przez r.pr. Katarzynę Niekrasz-Gierejko podczas Polskiego Kongresu Prawa Nieruchomości, organizowanego w dniach 27-28 kwietnia 2020 roku.

Link do wydarzenia

 

C.H. Beck Akademia

 • Szkolenie pt.: "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego grunt贸w w prawo własności po 1 stycznia 2019聽roku", kt贸re odbyło się w dniu 24 stycznia 2019 roku - prowadzący r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko;
 • Szkolenie pt.: "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego grunt贸w zabudowanych na cele mieszkaniowe w聽prawo własności tych grunt贸w po 1 stycznia 2019 roku", kt贸re odbyło się w dniu 12 marca 2019 roku - prowadzący r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko;
 • Szkolenie pt.: "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności grunt贸w zabudowanych na聽cele mieszkaniowe w prawo własności. Rok obowiązywania ustawy", kt贸re odbyło się w dniu 25 lutego 2020 roku - prowadzący r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko.

Relacja z wydarzenia

 

MM Conferences Polska

 • Prelekcja pt.: Aktualna problematyka zasiedzenia służebności przesyłu i grunt贸w, wygłoszona w dniu 18 marca 2019 roku przez r.pr. Katarzynę Niekrasz-Gierejko podczas konferencji pt.: "Wyzwania w zakresie służebności przesyłu i praw do nieruchomości zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego".

Relacja z wydarzenia

<< Cofnij