KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


DZIEDZICZENIE TRANSGRANICZNE

Szanowni Państwo, podobnie jak Wy, z niepokojem obserwowaliśmy żniwo jakie zaczęła zbierać epidemia COVID, nie tylko w naszym kraju, ale też za granicą. Wielu z Państwa zapewne drżało o los bliskich zamieszkałych na Wyspach, południu Europy, czy w Nowym Jorku. Tym z Państwa, kt贸rzy swoich bliskich utracili, składamy szczere wyrazy wsp贸łczucia. Choć trudno o tym w tej chwili m贸wić, możemy pom贸c Państwu uporządkować sprawy związane z dziedziczeniem zważywszy, że od lat zajmujemy się prawem spadkowym, w tym dziedziczeniem z elementem transgranicznym, a w szczeg贸lności:
  • w oparciu o tzw. Unijne rozporządzenie spadkowe 650/2012, doradzamy w zakresie jurysdykcji i prawa właściwego dla 鈥瀌ziedziczenia鈥 (czyli sąd kt贸rego państwa oraz prawo czyjego państwa będzie właściwe, w przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą);
  • prowadzimy postępowania spadkowe (w tym z elementem transgranicznym) dotyczące dziedziczenia m.in. nieruchomości po obywatelach polskich zmarłych za granicą,
  • doradzamy w przedmiocie nabycia lub odrzucenia spadku oraz prawa właściwego dla złożenia tychże oświadczeń , a także państwa, w kt贸rym powinny być złożone;
  • doradzamy w przedmiocie zbycia spadku, unieważnienia testamentu, wydziedziczenia;
  • doradzamy przy umowach związanych ze zrzeczeniem się dziedziczenia;
  • składamy pozwy o zachowek;
  • prowadzimy postępowania nieprocesowe o dział spadku, nawet jeśli poszczeg贸lne składniki majątku znajdują się za granicą.

<< cofnij