KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333

PUBLIKACJE

Regularnie omawiamy najnowsze zmiany prawa - nie tylko na naszym blogu, ale także na łamach miesięcznika C.H. BECK "Nieruchomości".

Artykuł pt. „Zwrot nieruchomości wywłaszczonych - zmiany legislacyjne wprowadzone nowelą z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami”, opublikowany w sierpniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (8/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.


Artykuł pt. „Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw”, opublikowany w czerwcowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (6/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.
Artykuł pt.: „Zasiedzenie służebności przesyłu na potrzeby urządzeń przesyłowych na nieruchomościach Skarbu Państwa po uwłaszczeniu przedsiębiorstw państwowych”, opublikowany w majowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (5/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.


Artykuł pt. „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w pytaniach i odpowiedziach”, opublikowany w kwietniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (4/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.
Artykuł pt.: „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po 1.1.2019 – nowelizacja ustawy”, opublikowany w styczniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (1/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.


Artykuł pt. „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1.1.2019 r.”, opublikowany w grudniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (12/2018), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.
Artykuł pt.: „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - kolejna nowelizacja ustawy”, opublikowany w październikowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (10/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.


Artykuł pt.: „Najem krótkoterminowy – dotychczasowe implikacje w orzecznictwie”, opublikowany w lutowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (2/2020), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.