KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przygotowujemy administrator贸w danych do wdrożenia regulacji "RODO"* w ich przedsiębiorstwach, w szczeg贸lności:

  • analizujemy procesy przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem m.in. struktury zbior贸w danych, obszaru przetwarzania oraz przepływ贸w danych wewnątrz oraz na zewnątrz przedsiębiorstwa Klienta;
  • doradzamy m.in. w zakresie ograniczenia zbędnej retencji danych, technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń zasob贸w danych, w szczeg贸lności zbior贸w danych, powierzonych dostawcom usług pocztowych (e-mail) lub chmurowych;
  • tworzymy dokumentację ochrony danych osobowych: polityki ochrony danych osobowych, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, umowy o wsp贸ładministrowaniu oraz umowy powierzenia i dalszego powierzenia przetwarzania danych;
  • tworzymy rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii czynności przetwarzania, z uwzględnieniem osobnych rejestr贸w dla czynności przetwarzania o podwyższonym ryzyku;
  • przeprowadzamy analizy ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem wraz z ocenami skutk贸w przetwarzania dla wolności i praw podmiot贸w danych - tzw. "DPIA" (jeżeli przeprowadzenie DPIA okaże się konieczne);
  • tworzymy dokumentację audyt贸w, w celu dokonania przez Klienta p贸źniejszych, samodzielnych sprawdzeń planowych lub doraźnych;
  • wskazujemy sposoby wykonania obowiązk贸w informacyjnych przedsiębiorcy względem podmiot贸w danych;
  • tworzymy wzory zg贸d na przetwarzanie danych osobowych, na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na kontakty z podmiotami danych drogą telefoniczną - stosownie do obowiązujących przepis贸w prawa.

* 聽聽 聽rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporządzenie o ochronie danych) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1鈥88)

 

<< cofnij