KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


OCHRONA DANYCH

W związku z popularnym ostatnio trendem przenoszenia biznes贸w do sieci, przedsiębiorcy stoją przed dodatkowymi wyzwaniami i zagrożeniami. Pomagamy w zapewnieniu działalności zgodniej z najwyższymi standardami, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Chcemy Państwu pom贸c, w szczeg贸lności poprzez:

  • doradztwo w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązk贸w informacyjnych względem os贸b fizycznych, w tym w ramach tzw. 鈥瀎ormularzy kontaktowych鈥 oraz 鈥瀗ewsletter贸w鈥;
  • tworzenie wzor贸w zg贸d na przetwarzanie danych osobowych, na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także na używanie plik贸w cookies, czyli tzw. 鈥瀋iasteczek鈥;
  • analizę proces贸w przetwarzania danych w przedsiębiorstwie i skrojoną na miarę ofertę wdrożenia lub udoskonalenia zasad przetwarzania danych osobowych;
  • doradztwo m.in. w zakresie ograniczenia zbędnej retencji danych, technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń zasob贸w danych, w szczeg贸lności zbior贸w danych, powierzonych dostawcom usług pocztowych (e-mail) lub chmurowych;
  • tworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym: polityki ochrony danych, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, um贸w o wsp贸ładministrowanie oraz um贸w o powierzanie przetwarzania danych, a także rejestr贸w czynności przetwarzania;
  • przeprowadzanie analizy ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych wraz z oceną skutk贸w przetwarzania dla wolności i praw podmiot贸w danych - tzw. "DPIA";
  • tworzenie dokumentacji audyt贸w, w celu dokonania przez Klienta p贸źniejszych, samodzielnych sprawdzeń planowych lub doraźnych.

<< cofnij