KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


PRAWO SPÓŁEK

Oferujemy bieżące doradztwo korporacyjne dla podmiot├│w gospodarczych z r├│żnych sektor├│w gospodarki ÔÇô w szczeg├│lności:

 • znajdujemy rozwiązania optymalnie zabezpieczające interesy Klient├│w przy zawieraniu um├│w sp├│łek handlowych oraz cywilnych ÔÇô przygotowujemy, negocjujemy oraz opiniujemy projekty um├│w oraz statut├│w sp├│łek, a także um├│w pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami;
 • doradzamy przy zmianach um├│w sp├│łek, przekształceniach, podziałach, łączeniach, przy rozwiązywaniu sp├│łek, a także m.in. w zakresie podwyższania kapitału zakładowego lub umarzania udział├│w lub akcji;
 • świadczymy bieżące doradztwo na rzecz władz sp├│łek handlowych (organ├│w zarządzających oraz nadzorczych);
 • doradzamy w związku z wystąpieniem starych lub wstąpieniem nowych wsp├│lnik├│w ÔÇô nabyciem lub zbyciem udział├│w albo akcji w sp├│łkach kapitałowych, a także przeniesieniem og├│łu praw oraz obowiązk├│w wsp├│lnik├│w sp├│łek osobowych;
 • świadczymy zastępstwo procesowe w sporach pomiędzy sp├│łką, a członkami organ├│w sp├│łek, w sprawach o wyłączenie wsp├│lnika ze sp├│łki, o rozwiązanie sp├│łki, o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organ├│w sp├│łek, doradzamy w zakresie odpowiedzialności sp├│łki oraz członk├│w organ├│w;
 • przygotowujemy projekty wewnętrznych akt├│w sp├│łek, tj. uchwał oraz regulamin├│w organ├│w sp├│łek, przygotowujemy wnioski rejestrowe do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

UMOWY

Opiniujemy, przygotowujemy projekty oraz podejmujemy negocjacje r├│żnych um├│w nazwanych i nienazwanych prawa cywilnego, a w szczeg├│lności:

 • um├│w inwestycyjnych, gwarancyjnych, deweloperskich, sprzedaży, warunkowych oraz przedwstępnych;
 • najmu i dzierżawy małych i dużych powierzchni komercyjnych i mieszkalnych;
 • użyczenia i leasingu;
 • um├│w sp├│łek i.e.: cywilnej, jawnej, komandytowej, sp├│łki z.o.o.;
 • factoringu: pełnego, mieszanego, otwartego, odwr├│conego, sponsoringu i forfaitingu;
 • o korzystanie z utworu, logo, znaku towarowego (licencja wyłączna, niewyłączna, sublicencja);
 • o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
 • o zakazie konkurencji;
 • umowy NDA (o zachowaniu poufności);

oraz wielu innych...

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Dochodzimy roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, w tym dochodzimy roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W szczeg├│lności:

 • bierzemy udział w postępowaniach: uproszczonych, upominawczych i nakazowych, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • uczestniczymy w mediacji sądowej;
 • składamy wnioski o zabezpieczenie wierzytelności;
 • składamy skargi o wznowienie postępowania;
 • dochodzimy roszczeń w europejskim postępowaniu nakazowym i europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;
 • występujemy o wydanie zaświadczeń europejskiego nakazu zapłaty;
 • dochodzimy roszczeń p-ko członkom zarządu, w sytuacji bezskuteczności egzekucji p-ko sp├│łce;
 • doradzamy, opiniujemy, negocjujemy umowy cesji wierzytelności, oświadczeń o potrąceniu, poręczenia cywilnego;
 • wskazujemy sposoby skutecznego zabezpieczenia wierzytelności: doradzamy, przygotowujemy dokumenty;
 • występujemy ze skargą pauliańską p-ko dłużnikom;
 • bierzemy udział w postępowaniach egzekucyjnych.

<< cofnij