KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


REWOLUCJA W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Serdecznie zapraszamy do lektury drugiego artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.

Osoby, kt√≥re dopiero przyłączyły się do grona Czytelnik√≥w informujemy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepis√≥w prawa budowlanego, kt√≥ra weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*.

Jeżeli umknął Wam poprzedni ‚Äěodcinek‚ÄĚ z serii ‚Äď poniżej link:

LINK DO ARTYKUŁU JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM #1

Dzisiaj bierzemy na ‚Äětapetę‚ÄĚ NOWY PODZIAŁ PROJEKTU BUDOWLANEGO oraz wskazujemy, co z tego podziału wynika. Gotowi? Zaczynamy!

Ot√≥ż, zgodnie z nowelizacją, projekt budowlany stanowiący dotychczas jednolity dokument, został rozdzielony na:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu;
  • projekt architektoniczno-budowlany; oraz
  • projekt techniczny.

Tylko część z w/w trio, tj. wyłącznie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, będzie zatwierdzana przez organ w decyzji o pozwoleniu na budowę ‚Äď w przeciwieństwie do projektu technicznego, kt√≥rego nie trzeba nawet załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Zmiana ma uprościć i przyśpieszyć wydawanie pozwoleń na budowę ‚Äď ustawodawca doszedł bowiem do słusznego wniosku, że zbędne jest przedkładanie części projektu budowlanego w postaci projektu technicznego, kt√≥ra i tak nie podlega ocenie organu.

Projekt techniczny zaś będzie przedkładany do organu nadzoru budowlanego dopiero na etapie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia projektu technicznego mogą być dowolne!

W nowym prawie budowlanym wprowadzono wym√≥g zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym (art. 34 ust. 3c PrBud). Zgodność powinien zapewnić projektant (art. 20 ust. 1aa PrBud ‚Äď nowość). Jeżeli będzie on chciał dokonać zmian w projekcie technicznym, kt√≥re będą sprzeczne przykładowo z projektem architektoniczno-budowlanym ‚Äď w pierwszej kolejności powinien dokonać zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz uzyskać ponowne uzgodnienie w organie (nowy art. 36b ust. 1 PrBud).

W odr√≥żnieniu od projektu technicznego, samo oświadczenie projektanta o zgodności projektu technicznego z pozostałymi częściami projektu budowlanego powinno zostać złożone na etapie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia rob√≥t budowlanych (art. 41 ust. 4a pkt 2 PrBud). W ten spos√≥b ustawodawca chce zapewnić zgodność projektu technicznego z pozostałymi częściami projektu budowlanego. Ponadto, kierownik budowy będzie musiał okazać aktualny projekt techniczny na każde żądanie organu nadzoru (nowy art. 36b ust. 3 PrBud).

Jednocześnie, wymaga podkreślenia, że ostatnia nowelizacja, kt√≥ra weszła w życie 19 września b.r. wprowadziła dodatkowo modyfikację zawartości poszczeg√≥lnych części projektu budowlanego. Poza zmianami czysto ‚Äěkosmetycznymi‚ÄĚ, mającymi na celu zwiększenie przejrzystości przepis√≥w (co jest miłą odmianą) ‚Äď w zakres:
  • projektu zagospodarowania działki lub terenu włączono informację o obszarze oddziaływania obiektu;
  • projektu architektoniczno-budowlanego włączono m.in. ‚Äěukład przestrzenny oraz formę architektoniczną‚ÄĚ, a także ‚Äězamierzony spos√≥b użytkowania obiekt√≥w budowlanych‚ÄĚ; zaś
  • projektu technicznego włączono m.in. konstrukcję obiektu, charakterystykę energetyczną, w zależności od potrzeb ‚Äď dokumentację geologiczno-inżynierską, geotechniczne warunki posadowienia obiekt√≥w budowlanych oraz pozostałe opracowania projektowe ‚Äď tj. niekt√≥re elementy, kt√≥re do tej pory składały się na projekt architektoniczno-budowlany.

UWAGA!!! Szczeg√≥łowy zakres i forma projektu budowlanego została określona w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczeg√≥łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609), obowiązującym od 19 września 2020 roku.

Należy r√≥wnież podkreślić, że dotychczas na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę wymagane były cztery egzemplarze projektu budowlanego ‚Äď w tym dwa egzemplarze były przeznaczone dla inwestora. Obecnie, wymagane są trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego (art. 33 ust. 2 pkt 1 PrBud). Po jednym egzemplarzu zatwierdzonych projekt√≥w otrzymają: inwestor, organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego (art. 34 ust. 4a PrBud).

Jeżeli uznacie, że nasze treści są przydatne, a cykl powinien być kontynuowany ‚Äď prosimy o polubienie strony Kancelarii na Facebook'u oraz Google Maps. Da nam to wielką motywację do dalszego dzielenia się wiedzą!

 


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.

<< Powrót