KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


 

ZMIANY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jeszcze nie umilkły echa dużej, listopadowej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, regulującego m.in. sądowe dochodzenie roszczeń cywilnych oraz gospodarczych, a już 1 lipca b.r. weszła w życie kolejna istotna nowelizacja procedury cywilnej. Mianowicie, nowelizacja wprowadziła nową procedurę w sprawach własności intelektualnej.

Od lipca b.r. do właściwości wyspecjalizowanych wydział贸w sąd贸w okręgowych należą sprawy, dotyczące dochodzenia roszczeń:

  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych;
  • o ochronę praw własności przemysłowej;
  • o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej).

Co ciekawe, ustawodawca wskazał r贸wnież, że sprawami własności intelektualnej są sprawy o:

  • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • ochronę d贸br osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towar贸w lub usług;
  • ochronę d贸br osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Zatem, do właściwości wyspecjalizowanych sąd贸w należą nie tylko sprawy, kt贸re kojarzymy bezpośrednio z poszanowaniem własności intelektualnej, np. sprawy naruszeń praw autorskich do zdjęć, muzyki, film贸w w sieci, przypadki 鈥瀔radzieży鈥 sklep贸w internetowych (w tym kod贸w html), czy też wypadki naruszenia praw ochronnych na znak towarowy firmy (np. 鈥瀔radzież鈥 logo firmy) 鈥 ale także czyny nieuczciwej konkurencji, polegające przykładowo na posługiwaniu się wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa, czy też na nieuzasadnionym wydłużaniu termin贸w zapłaty za towary lub usługi, o kt贸rym pisaliśmy w kontekście zator贸w płatniczych.

Z roszczeniami do sądu własności intelektualnej mogą wystąpić r贸wnież przedsiębiorstwa (w tym osoby prawne), poszkodowane działaniami naruszającymi ich dobra osobiste, m.in. reputację oraz dobre imię (dobrą sławę, goodwill).

W rozporządzeniu z czerwca b.r. Minister Sprawiedliwości wskazał pięć sąd贸w okręgowych, kt贸re będą rozpoznawały w/w sprawy z zakresu własności intelektualnej 鈥 są to: (i) Sąd Okręgowy w Gdańsku, (ii) Sąd Okręgowy w Katowicach, (iii) Sąd Okręgowy w Lublinie, (iv) Sąd Okręgowy w Poznaniu, (v) Sąd Okręgowy w Warszawie.

Ponadto, sądem okręgowym wyłącznie właściwym w sprawach dotyczących program贸w komputerowych, wynalazk贸w, wzor贸w użytkowych, topografii układ贸w scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym 鈥 został Sąd Okręgowy w Warszawie.

<< Powrót