KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


Zakaz przemieszczania się w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku - omówienie praktyczne

  • Ile os贸b może podr贸żować samochodem osobowym? Czy można przewozić grzecznościowo inne osoby? Jak "rozsadzać" ewentualnych pasażer贸w w samochodzie?

W rozporządzeniu Rady Ministr贸w z 31 marca 2020 roku co do samochod贸w osobowych, zarejestrowanych na 4 / 5, a max. 9 os贸b (łącznie z kierowcą) nie ustanowiono żadnych obostrzeń, opr贸cz og贸lnego zakazu przemieszczania się z czterema wyjątkami, o kt贸rych pisaliśmy tutaj:

Link

Jeżeli zatem podczas kontroli pojazdu okaże się, że osoby w nim przebywające nie przemieszczają się w co najmniej jednym z czterech w/w cel贸w - w贸wczas, w naszej opinii Policjant może wystawić mandat.

Na oficjalnej stronie rządowej wskazano, że obostrzenia nie dotyczą samochod贸w osobowych, w tym taks贸wek (pytanie dotyczyło przewozu przez taks贸wkarza dw贸ch pasażer贸w) - a najbardziej wręcz zalecaną formą transportu jest podr贸ż samochodem osobowym.

Link

Do niekt贸rych odpowiedzi, udzielonych na stronie rządowej należy jednak podchodzić z ostrożnością, o czym pisaliśmy tutaj:

Link

Obostrzenia dotyczą jedynie przemieszczania się pieszo, a także publicznym i prywatnym transportem zbiorowym (komunikacją miejską lub busami prywatnych przewoźnik贸w, dostosowanymi do przewozu co najmniej 10 os贸b - łącznie z kierowcą). Może jednak okazać się, że Policjant wystawi mandat, bo dokona nadinterpretacji prawa (podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wystawiania mandat贸w za wejście na cmentarze, kt贸re wg. rzecznika rządu nie są terenami zieleni służącymi rekreacji). W贸wczas, można odm贸wić przyjęcia mandatu - sprawa sądowa nie odbędzie się szybko z uwagi na obecny paraliż sąd贸w.

W przypadku nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez powiatowego inspektora sanitarnego (na podstawie informacji przekazanych przez policję) 鈥 przysługiwało będzie odwołanie, jednakże decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Kara administracyjna może zostać nałożona w wysokości od 5.000 zł do 30.000 zł (art. 48 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor贸b zakaźnych u ludzi).

Z ostrożności, zalecamy zatem ograniczyć podr贸że oraz przew贸z grzecznościowy do niezbędnego minimum. Jakkolwiek nie wynika to z przepis贸w, lecz jedynie z daleko posuniętej przezorności聽 - można rozważyć podr贸żowanie w max dwie, g贸ra trzy osoby (jeżeli pasażer nie należy do domownik贸w można poprosić go o zajęcie miejsca z tyłu auta, co zredukuje ryzyko zarażenia).

  • Czy można samemu wyjść na spacer, pobiegać lub jeździć na rowerze?

Wyjście na spacer lub na jogging należy zaliczyć do kategorii zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Zatem, takie wyjścia są dopuszczalne.

Należy jednak pamiętać, żeby aktywność na zewnątrz była ograniczona do niezbędnego minimum. Zgodnie z wykładnią rządową (vide: strona rządowa przytoczona powyżej) - wyjścia na zewnątrz powinny być traktowane jako 鈥niezbędny środek higieny" 鈥 鈥Wychodzimy się przewietrzyć, gdy naprawdę tego potrzebujemy". Wyjścia sportowe powinny być 鈥jednorazowe". Minister Zdrowia wskazywał, że nie jest to czas na poprawianie kondycji sportowej. Przy wyjściu należy pamiętać o zachowaniu odległości od innych os贸b (2 m) oraz o tym, że do 11 kwietnia (włącznie) obowiązuje zakaz korzystania z publicznie dostępnych teren贸w zieleni. Nie można zatem wyjść pobiegać do parku, ale można np. przebiec dookoła domu, osiedla - ważne, aby czynić to w granicach rozsądku i rzeczowej potrzeby.

Z doniesień medialnych wynika, że za jazdę na rowerze, spacer lub siedzenie na ławce w parku w ostatnich dniach zostały nałożone wysokie kary 鈥 nawet do 12.000 zł. Zdaniem Zespołu Kancelari, tak dotkliwa kara pieniężna wynika nie tyle z jazdy na rowerze (własnym, bo nie można obecnie jeździć rowerami miejskimi), spaceru, czy siedzenia na ławce w parku 鈥 co z przebywania na terenach zieleni, pełniących funkcje publiczne - objętych zakazem wstępu (sprawa dotyczyła Bulwar贸w Wiślanych w Krakowie).

W skrajnej sytuacji może zostać r贸wnież złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 165 搂聽 1 pkt 1 kodeksu karnego, zgodnie z kt贸rym: "Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu os贸b (...): powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej (...), podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

 

Zesp贸ł Kancelarii